Honlap felhasználási feltételek, adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

Az weboldal használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen tájékoztató és nyilatkozat feltételeit.

Weboldalt mindenki szabadon az alábbi általános feltételek betartása mellett használhatja, felhasználhatja.

Felhívjuk Látogatóink és felhasználóink szíves figyelmét, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás megadása, az adatszolgáltatás minden esetben teljesen önkéntes, és az adatkezelések jogalapja a Látogató hozzájárulása.

A weboldalainkon megjelenő szöveges elemeket, fényképeket, grafikákat a szerzői jogi és más törvények védhetik, ezért javasoljuk az érdeklődést elérhetőségeink valamelyikén másolásuk illetve felhasználásuk előtt. A weboldalainkon megjelenő dokumentumok ismeretszerzés, személyes és csoportos felhasználás célját szolgálják. Szívesen adjuk hozzájárulásunkat az ÉGI üzenetek sorozat könyveiből és a weboldalról vett részletek másolására, a könyvek szellemiségének megfelelő, szabad felhasználására magán célra vagy publikus eseményekhez, mindössze az a kérésünk, hogy a felhasználás helyén jól látható módon tüntessék fel az idézet forrását (weblink megadása, könyv címe, fejezet, oldalszám feltüntetése).

Elállási jog

Látogató (felhasználó, vásárló) a vásárlást követően, a megrendelt könyvet, könyveket tartalmazó küldemény átvételétől számított 8 munkanapon belül – a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4.§ szerint – indokolás nélkül elállhat. Elállás esetén a terméket sértetlen állapotban a megrendelő nevének feltüntetésével saját költségén küldheti vissza. Az Ön által kifizetett vételárat az elállást követő legrövidebb időn (de maximum harminc napon) belül visszatérítjük. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket Látogatónak (felhasználó, vásárló) kell viselnie. A megrendelt könyvekre a Ptk. 305. § és 306. § szabályai szerint szavatosságot vállalunk. Bármilyen az elállással vagy termék garanciával kapcsolatos kérdésben állunk rendelkezésére.

Adatkezelés

A közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 29. §-a szerint az Adatvédelmi Biztos Irodája 03333-0001 azonosító számon nyilvántartásba vette 2011.07.22-ei dátummal.

Az adatkezelés céljai:

 • rendelések teljesítése

Az Adatkezelő székhelyére küldött levélben, e-mailben, illetve egyéb kapcsolati elérhetőségeinken bármikor lehetősége van:

 • hozzájárulását visszavonni;
 • minden a személyes adatok védelméről szóló törvényben foglalt jogával élni;
 • tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről;
 • adatainak helyesbítését, módosítását, illetve törlését kérni.

A Látogató (felhasználó, vásárló) által az Adatkezelő részére önkéntesen megadott személyes adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig, vagy az Adatkezelő rendszeréből való törléséig kezeli. Az Adatkezelő személyes adatait nem továbbítja harmadik személyek részére. Az adatokat az Adatkezelő felhatalmazott munkatársain, megbízottjain kívül a Látogató (felhasználó, vásárló) hozzájárulása hiányában mások nem ismerhetik meg.
A Látogató (felhasználó, vásárló) által megadott adatokat az Adatkezelő egy számítógépes adatbázisban fogja kezelni, és megkereséssel élhet az adatbázisban kezelt adatok naprakészségének biztosítása céljából.

Az Adatkezelő, a Látogató (felhasználó, vásárló) internetes regisztrációját követően, az alábbi adatokat kívánja kezelni:

 • név;
 • becenév
 • cím(ek);
 • e-mail cím(ek);
 • mobil telefonszám és/vagy otthoni telefonszám és/vagy munkahelyi telefonszám
 • a felhasználó által megadott megjegyzések, üzenetek

A honlap használatával összefüggő szolgáltatásokkal (online rendelések) összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

Az Adatkezelő az alábbi módon kezeli hozzájárulása esetén a megadott személyes adatokat:

 • írásos vagy telefonos megkeresés után a megrendelt termékeken, hírlevélen kívül, további tájékoztató anyagokat vagy információkat szolgáltathat;
 • a Látogató (felhasználó, vásárló) e-mail címére az Adatkezelő elektronikus úton hírlevelet, programajánlókat, és egyéb ismeretterjesztő, tájékoztató információkat küldhet;
 • az Adatkezelő, a Látogató (felhasználó, vásárló) név- és elérhetőségének adatait az online megrendelések és egyéb küldemények kézbesítése céljából harmadik személyeknek átadhatja, azaz adattovábbítást végezhet.

Hozzájárulás

Az adatszolgáltató Látogató (felhasználó, vásárló) a weboldalon keresztül vagy egyéb úton eljuttatott adatai megadásával a fentiekben részletezett tájékoztatás alapján kifejezett hozzájárulását adja, hogy a fenti célokra, a fent megjelölt módon adatait kezelje.
Az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Felelősség

A weboldal üzemeltetője, az Adatkezelő, a Látogatók (felhasználók, vásárlók) által a honlap használatával kapcsolatban tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

A weboldal üzemeltetője megtesz minden tőle telhető biztonsági intézkedést, de nem garantálja, hogy a Látogatók (felhasználók, vásárlók) a szolgáltatási tevékenységével kapcsolatos vagy a szolgáltatásokon belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzenetekhez vagy adatokhoz jussanak. Az üzemeltető nem felel a rajta kívül álló okok miatt bekövetkezett károkért a weboldal használatából, vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, vírusok okozta, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő károkért.

Az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat módosítása esetében a weboldal üzemeltetője, az Adatkezelő a módosított tájékoztatót, nyilatkozatot elérhetővé teszi a weboldalán.

2010. április 9. (utoljára módosítva: 2013. július 24.)